BILATERALNA INTEGRACJA

USPRAWNIANIE PRACY OBU PÓŁKUL MÓZGOWYCH

 

Integracja bilateralna jest metodą terapeutyczną, która wpływa na usprawnienie pracy  obu półkul mózgowych, dzięki systematycznemu stosowaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń ruchowych. 

Wpływa korzystnie jednocześnie na rozwój ruchowy, jak i procesy poznawcze.

Ta metoda terapeutyczna przeznaczona jest zarówno dla dzieci,mlodzieży jak i dla dorosłych w każdym wieku.

W szczególności kierowana jest do osób:

 • z trudnościami szkolnymi,
 • zaburzeniami procesów integracji sensorycznej,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • zaburzeniami koncentracji uwagi,
 • dzieci z dysleksją, dysgrafią, dyspraksją,
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • z ADHD,
 • leworęcznych,
 • dzieci z niewykształconą w pełni lateralizacją,
 • zaburzeniami przetwarzania słuchowego,
 • osób po zabiegach operacyjnych mózgu.

 

KIEDY WYKONAĆ DIAGNOZĘ?

CO POWINNO NIEPOKOIĆ W ROZWOJU DZIECKA?

Niektóre symptomy zaburzeń obustronnej integracji:

 • obniżona obustronna koordynacja np. problemy z łapaniem piłki,
 • trudności z orientacją przestrzenną,
 • trudności z różnicowaniem stron prawa/lewa,
 • unikanie przekraczania linii środkowej ciała,
 • niewykształcona w pełni lateralizacja (skrzyżowana lateralizacja lub utrzymująca się  oburęczność),
 • niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych, np. kłopoty z nauką układów tanecznych,
 • często towarzyszą zaburzeniom posturalno – okołoruchowym,
 • słaba pamięć, kłopoty z wielozadaniowością np. w rozwiązywaniu zadań matematycznych,
 • trudności z koncentracją uwagi.

 

DIAGNOZA

Diagnoza polega między innymi na badaniu funkcji ruchowych odpowiednimi testami diagnostycznymi.

 

TERAPIA

Na podstawie testów diagnostycznych tworzony jest indywidualny program terapeutyczny z odpowiednio dobranymi  ćwiczeniami ruchowymi. 

Terapia w gabinecie z terapeutą – wykorzystanie odpowiednio dobranych ćwiczeń z programu Bilateralnej Integracji podczas regularnych zajęć terapeutycznych  plus wykonywanie niektórych ćwiczeń w domu

lub

Program domowy – Ćwiczenia wykonywane są systematycznie i regularnie w domu, według wskazówek i planu przygotowanego przez terapeutę na podstawie przeprowadzonej wcześniej diagnozy.

 W jednym i drugim przypadku, po 4-6 tygodniach ćwiczeń spotykamy się ponownie, aby sprawdzić postępy i dobrać kolejne ćwiczenia.

 

Terapia Integracji Bilateralnej wpływa między innymi na:

 

 • poprawę świadomości własnego ciała, schemat ciała w przestrzeni,
 • równowagę statyczną i dynamiczną,
 • kontrolę postawy i napięcie mięśniowe,
 • współpracę miedzy półkulami, współpracę góra/dół, lewo /prawo, przód/tył, poprawia poczucie kierunku, świadomość ciała i orientację przestrzenną,
 • kształtowanie lateralizacji,
 • poprawę pamięci sekwencyjnej i planowania ruchu,
 • wielozadaniowość,
 • umiejętności poznawcze, percepcję, dyskryminację uwagi i pamięci,
 • wpływa na wzrost pewności siebie.