CENNIK ważny od 1.09.2019

ZASADY PŁATNOŚCI:

Terapie i zajęcia opłacamy z góry, najpóźniej przed zajęciami. Można płacić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.

Konto: 10 1050 1025 1000 0024 1155 7164

BONUSY NIE SUMUJĄ SIĘ:

 

KARNET- RABAT oznacza zakup przedpłaconych 10 zajęć, z rabatem 5%, 10% lub 15%. Stanowi również gwarancje utrzymania wybranej godziny i dnia terapii. Szczegóły określa regulamin.

 CENNIK ważny od 01.09.2019 r.

 

DIAGNOZY I KONSULTACJE

 

RODZAJ USŁUGI

KOSZT

OPIS

Diagnoza psychologiczna, w tym badanie przetwarzania słuchowego

 

500 PLN plus 180 PLN

Badanie psychologiczne , w tym diagnoza trudności szkolnych i dysleksji

 

Pisemna opinia wliczona w cenę

Dojrzałość szkolna- dzieci przedszkolne

420 PLN

Ocena dojrzałości poznawczych i społeczno -emocjonalnych

Pisemna opinia wliczona w cenę

Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych, autyzmu, zespołu Aspergera

500 PLN- część psychiatryczna

1000 PLN- część psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna

Diagnoza obejmuje:

wywiad z rodzicami bez dziecka

analiza dostarczonej dokumentacji

obserwacja kierowana dziecka (2 spotkania prowadzone przez psychologa i pedagoga)

badanie lekarskie psychiatryczne 2 spotkania

przekazanie rozpoznania rodzicom

Pisemna opinia wliczona w cenę

Diagnoza i ocena funkcjonalna PEP-R

500 PLN

test służący do diagnozowania charakterystycznych, zindywidualizowanych sposobów uczenia się w rozwoju i terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Pisemna opinia wliczona w cenę

Diagnoza integracji sensorycznej

 

 

 

Diagnoza integracji sensorycznej w j.angielskim

330 PLN

 

 

 

450 PLN

Diagnoza zajmuje zwykle od 2 do 3 spotkań, trwających oko³o 60 minut, w zależności od aktywności i nastroju dziecka. Polega ona na wywiadzie z rodzicami na temat przebiegu ciąży, rozwoju dziecka, przeprowadzeniu przez wykwalifikowanego terapeutę SI obserwacji klinicznej oraz testów Kalifornijsko-Południowych, opracowanych przez A. J. Ayres.

Pisemna opinia wliczona w cenę

Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna

150 PLN

 

*pisemna opinia dodatkowo płatna 50PLN

Diagnoza zajmuje około godziny rozpoczyna się wywiadem, sprawdzeniem artykulacji, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego narządu mowy i jej oceną.

Diagnoza integracji bilateralnej

150 PLN

 

 

 

*pisemna opinia dodatkowo płatna 50PLN

Podczas diagnozy terapeuta ustala zakres problemów i zaburzeń w obrębie integracji bilateralnej. Na kolejnym spotkaniu przekazuje zestaw ćwiczeń, które należy wykonywać codziennie w domu. Następne spotkania odbywają się co 6 tygodni i mają na celu sprawdzenie postępów i zmian oraz dobór kolejnych ćwiczeń.

Diagnoza fizjoterapeuty

150 PLN

*pisemna opinia dodatkowo płatna 50PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnozę fizjoterapeutyczna określa rodzaj wad postawy, wad stóp oraz zaburzeń rozwoju psychomotorycznego dziecka. Pozwala na rozpoznanie nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego. Obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe może być przyczyną problemów ruchowych dziecka, opóźnionego rozwoju psychomotorycznego w pierwszych latach życia. Wpływa również na rozwój wad postawy. Diagnozę przeprowadza się w oparciu o wywiad z rodzicami obserwacje swobodnej aktywności dziecka, analizę postawy, oraz testy kliniczne.

Diagnoza metodą Warnkego

{bada przetwarzanie słuchowe, wzrokowe i motoryczne niezbędne w badaniu dysleksji)

180 PLN

*pisemna opinia dodatkowo płatna 50PLN

Diagnoza w metodzie Warnkego sk³ada się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencje z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

Konsultacja psychologiczna/

 w języku angielskim

 

Konsultacja rodzinna

150 PLN/200PLN

*pisemna opinia dodatkowo płatna 50PLN

220PLN/250PLN

Konsultacja trwa około 1 godziny, opiera się na wywiadzie, określeniu głównych problemów, obserwacji zachowania w trakcie swobodnej aktywności i przekazaniu wstępnej oceny i dalszych kroków postępowania

Konsultacja lekarska: neurolog dziecięcy

/psychiatra dziecięcy I sza wizyta, kolejne

150 PLN/

200 PLN kolejne 180 PLN

Konsultacje u psychiatry I-sza wizyta 200 PLN, obejmuje pogłębiony wywiad z rodzicem, ewentualnie analizę posiadanych dokumentów medycznych lub psychologicznych. Konsultacja u neurologa podstawowa trwa 0,30 minut u psychiatry oko³o 60 minut 

 

TERAPIE INDYWIDUALNE DZIECI/MłODZIEŻY

Czas trwania

minuty

Cena PLN

Terapia integracji sensorycznej/

 

W języku angielskim

60 /30

 

60/30

110 /70

 

130/90

 Terapia integracji sensorycznej z pracą nad odruchami posturalnymi i  dynamicznymi

60

130

 Terapia integracji sensorycznej z układami terapii bilateralnej

 

60

130

Usprawnianie ruchowe z elementami SI

60

110

30

70

Korekcja wad postawy-indywidualnie

30

70

60

110

Terapia integracji bilateralnej ćwiczenia do domu kontrola co 4-6 tygodni

30

80

Terapia neurologopedyczna/ logopedyczna

60

130/110

30

 80/70

Praca z odruchami posturalnymi i dynamicznymi

45/30

110/80

 

Fizjoterapia –Terapia manualna, kinezyterapia, rehabilitacja pourazowa, rehabilitacja OUN, neuromobilizacji

 

60

110

30

60

Masaże relaksacyjne, antystresowe pogłębiające świadomość ciała z aromaterapią (wykonuje psycholog lub fizjoterapeuta)

 

45

90 za 1 zabieg

25

50 za 1 zabieg

 Terapia pedagogiczna(reedukacja/ zajęcia z pokonywania trudności w czytaniu i pisaniu dla dyslektyków)

 

 

45

 

100

Terapia psychologiczna/poznawczo-behawioralna/ indywidualna

Rodzinna i dla par

 

60

60

150

250

Terapia ręki

 

60/30

110/70

Konsultacja psychologiczna/ logopedyczna/fizjoterapeutyczna

 

60

150

Terapia metoda Warnkego w Poradni z

wykorzystaniem urządzenia Brain -Boy Universal Professional

 

Sesja (10 treningów)

100

Terapia metoda Warnkego z wypożyczeniem sprzętu do domu

miesiąc

200 zł plus 100 zł test sprawdzający postępy

EEG Biofeedback

Sesja (10 treningów) trwa ok 45 minut

100 zł za sesje

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ NA PIŚMIE       WWRD/PRYWATNE OSOBY

 

 

 

30/50

ZAJĘCIA GRUPOWE

Cykl 10 zajęć

 

Warsztaty kompetencji rodzicielskich

dla rodziców dzieci z ZA, ADHD, Autyzmem

 

   

Trening Umiejętności Społecznych  

   

[1] Czas trwania terapii podawany jest w minutach, 60 minut oznacza , 50 minut terapii indywidualnej z dzieckiem i 10 minut przeznaczone na przekazanie informacji opiekunowi/rodzicom

30 minut terapii oznacza 25 minut pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem i 5 minut rozmowy z opiekunem/rodzicem