Jesteśmy niepubliczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną działającą pod nadzorem Mazowieckiego Kuratora Oświaty  
Wpis do rejestru niepublicznych placówek oświatowych prowadzony przez m.st. Warszawa nr 52P, zaświadczenie nr 4/P/14

Jako psychologiczny gabinet na ul.Karmelickiej w Warszawie działamy od 2005 r. Od 2014 r. jako zespół specjalistów i terapeutów uruchomiliśmy Centrum Diagnozy i Terapii Dzieci,Młodzieży i Dorosłych s.c przy ul.Belgradzkiej 4 w Warszawie, które prowadzi Poradnię psychologiczno-Pedagogiczną KAR-MEL.

Zatrudniamy zespół doświadczonych specjalistów:

LEKARZY: NEUROLOGA DZIECIĘCEGO I PSYCHIATRĘ DZIECIĘCEGO

  MAŁGORZATA BILSKA- dr n.med neurolog dziecięcy i pediatra. Od 2008 r. pracuje w IP Centrum Zdrowia Dziecka Klinika Neurologii i Epileptologii. Udziela konsultacji w soboty w Poradni KAR-MEL w godz.8.00-14.00. Zapisy pod numerem telefonu 609 270 601. Prosimy o zabranie na konsultację dotychczasowej dokumentacji medycznej dziecka. Koszt wizyty 150 PLN.

MARIA ZABŁOCKA -Specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży-Konsultacje psychiatryczne, terapia rodzin,diagnoza autyzmu, całościowych zaburzeń rozwojowych, ZA, ADHD.Koszt pierwszej wizyty 200 PLN, kolejne 180 PLN.Czas trwania około 1 godziny.Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej i psychologicznej.

SPECJALISTÓW

 • PSYCHOLOGÓW
 • PEDAGOGÓW SPECJALNYCH
 • SURDOPEDAGOGÓW
 • TYFLOPEDAGOGÓW I ORTOPTYSTKĘ
 • TERAPEUTÓW EEG-BIOFEEDBACKU,TERAPEUTÓW METODY WARNKEGO
 • LOGOPEDÓW I NEUROLOGOPEDÓW
 • DIETETYKA I PSYCHODIETETYKA
 • DOGOTERAPEUTĘ
 • MUZYKOTERAPEUTÓW
 • TERAPEUTÓW RĘKI
 • FIZJOTERAPEUTÓW
 • MASAŻYSTÓW
 • REHABILITANTÓW(PNF,Terapia manualna,NDT BOBATH i inne)

WSPÓŁPRACUJEMY Z LEKARZAMI:

 • PSYCHIATRĄ DZIECIĘCYM
 • PSYCHIATRĄ DLA DOROSŁYCH
 • NEUROLOGIEM DZIECIĘCYM
 • NEUROLOGIEM

 

WYBRANI SPECJALIŚCI MOGĄ PROWADZIĆ TERAPIĘ W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

Nasze obowiązki wykonujemy sumiennie i rzetelnie. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę. Stale doskonalimy nasze umiejętności uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Na pierwszym miejscu jest dla nas dobro klientów.


Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „KAR-MEL" działa na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z (Dz. U. Nr 95 poz. 425) z późniejszymi zmianami

pkt 3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.