ADHD i ADD to dwa zaburzenia często ze sobą mylone. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) to zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi, który jak szacują specjaliści dotyczy około 3% populacji. Częściej dotyczy chłopców, a rozpoznaje się go w wieku przedszkolnym. Jeżeli malec nie jest nadruchliwy, ale przejawia zaburzenia koncentracji uwagi, to być może cierpi na zespół ADD.Zespół ten statystycznie częściej dotyka dziewczynek.

Charakterystyczne symptomy:

  • Dziecko ma trudności ze skoncentrowaniem uwagi na jednej zabawce,
  • Nie potrafi wybrać jednej zabawki spośród kilku, szybko się nudzi i zmienia aktywność
  • Rozprasza go każdy odgłos i dźwięk
  • Nie wysłuchuje poleceń do końca
  • Często zapomina i gubi przedmioty i rzeczy
  • Sprawia wrażenie nadmiernie zaganianego, roztargnionego

Od września zapraszamy dzieci na terapię psychologiczno-pedagogiczną ukierunkowaną na eliminowanie dysfunkcji.