Objęcie terapią dziecka ze spectrum autyzmu lub z zespołem Aspergera poprzedza diagnoza. Diagnoza w której uczestniczy grupa specjalistów: psycholog, pedagog specjalny, psychiatra. W razie wątpliwości poszerzamy zakres specjalistów o logopedę, surdopedagoga lub zasięgamy opinii lekarza neurologa. Grono specjalistów uzależnione jest od charakterystycznych objawów i deficytów funkcjonalnych danego dziecka. Oceniamy poziom funkcjonowania dziecka wykorzystując obserwacje i narzędzia diagnostyczne tj.PEP-R. Dzięki tak wnikliwej analizie możemy zaproponować najbardziej optymalny plan terapii dopasowany do dziecka i możliwości rodzin
W naszej pracy terapeutycznej nie skupiamy się na jednej metodzie, łączymy je tak by dostosować ją do indywidualnych potrzeb dziecka. Nastawiamy się na rozwój tych umiejętności, które wpływają na jakość życia. Zwracamy uwagę na rozwój komunikacji, umiejętności społecznych, motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, pracujemy nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym. Wykorzystując metodę behawioralną SAZ pracujemy nad lękiem, zachowaniami pożądanymi i takimi, które należy eliminować.
Pracujemy z dziećmi i z rodziną, w domu i w poradni. Wykorzystujemy m.in. terapię integracji sensorycznej, terapie behawioralną, alternatywne metody komunikacji, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbrone, TEACH, EEg-biofeedback i inne. W pracy z rodziną wykorzystujemy Videotrening.

.TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA

WSPARCIE DLA RODZICÓW

 

Terapia poznawczo-behawioralna to jedna z najbardziej skutecznych i najlepiej zbadanych metod postępowania terapeutycznego.  Jej skuteczność została potwierdzona  w wielu badaniach.   Obecnie  terapia behawioralna jest głównie używana do wspierania dzieci cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu. Dla dzieci mających trudności ze zrozumieniem podstawowych norm społecznych techniki behawioralne okazują się bardzo przydatne. Bazują one  na zmniejszaniu niepożądanych zachowań, rozwijaniu umiejętności deficytowych oraz generalizacji i utrzymaniu wytworzonych zmian. W pracy z dziećmi przede wszystkim stosuje się technikę wzmocnień zachowań pożądanych, a zarazem wygaszania tych  niekorzystnych.

 

 

Wsparcie kompetencji rodzicielskich dla rodziców „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Program zajęć został opracowany na podstawie popularnych książek edukacyjnych Amerykanek: Elaine Mazlish i Adele Faber, które zdobyły duże uznanie wśród rodziców, nauczycieli i psychologów na całym świecie. Warsztaty.  W trakcie zajęć postaramy się w prosty i niezwykle skuteczny sposób opanować sztukę empatycznej, opartej na wzajemnym szacunku i akceptacji komunikacji z dziećmi. Warsztaty są  przeznaczona dla każdego, kto chciałby lepiej zrozumieć i mądrzej kochać dzieci, budować z nimi bliską i głęboką relację. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi.

Program obejmuje cykl siedmiu spotkań, podczas których wspólnie zastanowimy się:

 

1. Jak pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i wyrażać je w sposób nieraniący innych?

2. Jak zachęcać dziecko do nauki, sprzątania, wykonywania swoich obowiązków?

3. Czy karać dziecko? Jak karać? Jeżeli nie karać, to jak modyfikować niepożądane zachowania dziecka?

4. Jak uczyć dzieci rozwiązywać konflikty z rówieśnikami? Jak rozwiązywać konflikty pomiędzy dzieckiem i rodzicami?

5. Jak dostrzegać pozytywne strony naszego dziecka? Jak budować jego poczucie własnej wartości?

6. Jak chwalić, aby budować poczucie własnej wartości dziecka? Jak chwalić by zmotywować do pracy?

7. Jak zachęcać dziecko w każdym wieku do samodzielności? Jak uczyć dziecko odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje?  

TRENING UMIEJETNOSCI SPOŁECZNYCH

W terapii dziecka z zaburzeniami autystycznymi należy położyć duży nacisk na wypracowanie zachowań społecznie akceptowanych i wyuczenie sprawności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.
Istnieją różne metody i techniki, które mają na celu usprawnienie umiejętności społecznych dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wybór odpowiedniej metody zależy od stopnia zaburzenia dziecka.
Program przewiduje naukę 9 podstawowych umiejętności :

  • zawierania znajomości
  • słuchania
  • pytania
  • odmawiania
  • inicjowania rozmowy
  • dyskutowania
  • reagowania na krytykę wyrażania krytyki
  • radzenia sobie z uczuciami: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów.