WSZYSTKO W JEDNYM MIEJSCU! Poznaj niezwykłe Centrum, w którym zadbamy o zdrowie, sprawność i prawidłowy rozwój Twojego dziecka

Pierwsze lata życia dziecka to wyjątkowo ważny czas dla jego prawidłowego rozwoju. Rodzice powinni być niezwykle czujni w obserwowaniu jego problemów, to czas w którym z większością można sobie całkowicie poradzić lub zminimalizować jego skutki. Pracujemy tak, aby stworzyć dziecku najlepsze warunki dla wykorzystania jego możliwości w dalszym życiu.

 

Jeżeli  Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jest z grupy ryzyka ciążowo-porodowego, ma zdiagnozowane dysfunkcje rozwojowe, macie wątpliwości czy rozwój motoryczny, mowy, czy umysłowy przebiega prawidłowo skontaktujcie się z Nami.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju umożliwia objęcie bezpłatną specjalistyczną opieką dziecka i jego rodziny, od chwili rozpoznania pierwszych niepokojących objawów do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Praktycznie w naszej opiece pozostają niemowlaki, wcześniaki od 1 miesiąca życia.

 

Po zdiagnozowaniu dziecka możliwe jest opracowanie i wdrożenie wieloprofilowego programu terapeutycznego indywidualnie dostosowanego do możliwości i potrzeb dziecka.

 

Podjęcie działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie samodzielności i lepszej jakości życia w okresie dorosłości.

 

Celem wczesnego wspomagania jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie lub skorygowanie zaobserwowanych u dziecka nieprawidłowości.

 

Brak wczesnego oddziaływania może opóźnić, utrudnić lub uniemożliwić prawidłowy rozwój dziecka.

 

Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania są bezpłatne i wymagają opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.Opinie WWRD wydają Publiczne Placówki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. Mają na celu pobudzenie psychoruchowe, społeczne i poznawcze, oraz wyrównywanie dysfunkcji lub opóźnień w niektórych sferach rozwoju. Zajęcia dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. Wymiar godzin określony jest przepisami i wynosi w naszej poradni 4-5 godzin w miesiącu.

 

• Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.

 

• W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących od 2 do 3 dzieci z udziałem ich rodzin.

 

• Zajęcia mogą odbywać się w domu rodzinnym dziecka, dotyczy to małych dzieci od 0 do 2,5 lat, zwłaszcza wcześniaków. W naszej Poradni oferta ta dotyczy Ursynowa i bliskiego Mokotowa lub Wilanowa.

 

• Realizujemy grupy wsparcia dla rodziców małych dzieci, oraz indywidualne porady i konsultacje dla rodziców dzieci objętych WWRD

 

Do dyspozycji mamy: psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów, terapeutów SI, surdopedagoga, tyflopedagoga, neurologopedów, terapeutę EEG-Biofeedbacku, fizjoterapeutów, specjalistów integracji sensorycznej wczesniaków i niemowlaków, specjalistów metody integracji odruchów posturalnych i dynamicznych S.Masgutowej

 

W ramach wczesnego wspomagania proponujemy indywidualnie dopasowaną pomoc, a dysponujemy:

  

• Terapią dla dzieci ze spektrum autyzmu, zespołu Aspergena

 

• Terapią psychologiczną

 

• Terapią pedagogiczną

 

• Terapią logopedyczną

 

• Terapią behawioralną SAZ

 

• Metodę integracji sensorycznej (SI)

 

• Rehabilitacją ruchową, w tym rehabilitacja niemowląt i wczesniaków 

 

• Terapia widzenia

 

• EEG-Biofeedback ( dla dzieci powyżej 4 lat)

 

• Grafomotoryką

 

• Gimnastyką korekcyjną

 

• Terapia ręki

 

Serdecznie zapraszamy