ZAJĘCIA GRUPOWE:

 

 

 

Magiczny dywan- "MAGICZNE PRZYGODY z MAGICZNYM DYWANEM"

 

 to zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia z czujnikami ruchu, który tworzy wirtualny obraz interaktywnej podłogi. Dzieci z pomocą terapeutów przeżywają wspaniałe przygody, począwszy od gier i zabaw ruchowych, po edukację i rozwój poznawczy.Zabawa i nauka z jej wykorzystaniem rozwija u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość, szybkość reakcji.Dzieci mogą poznawać litery, cyfry, uczyć się geografii, historii, j.angielskiego lub tylko doskonale się bawić.

 

Przygotowaliśmy atrakcyjne zajęcia"Magiczne przygody z magicznym dywanem" gdzie każde zajęcia skoncentrowane są na jakimś temacie są wspólne piosenki,wierszyki, zabawy z wykorzystaniem rekwizytów i wybrane gry, dopasowane tematycznie do zajęć.

 

 

 

 

"Bumbum-rurkowe pląsy, ale nie dąsy", zajęcia muzyczne i ruchowe z wykorzystaniem rurek boomwhackers, rytmu, kolorów, zabawa, emocje

 

Usprawniają u dzieci koncentrację, uwagę słuchową, rozwijają umiejętności społeczne do pracy w zespole rówieśników, uwrażliwiają muzycznie, kształtują słuch i orientację w schemacie ciała, wpływają korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Uczą dzieci czerpania radości ze wspólnej zabawy.

 

Zajęcia wykorzystują instrumenty muzyczne, w tym boomwhackers, lekkie tuby, o fascynujących kolorach, które wydają ton, gdy uderzamy nimi o przedmioty lub swoje ciało. Urzekają barwą, fascynują dźwiękiem, są doskonałą zabawą dla małych i dużych.W zajęciach wykorzystywane są elementy metody W.Sherborne, logorytmiki, Dobrego Startu, muzykoterapii.

 

 

 

 

 

Ścianka wspinaczkowa i zajęcia ogólnorozwojowe zajęcia w grupach około 6 osobowych ukierunkowane na rozwój sprawności ruchowej,orientacji przestrzennej,planowania ruchu.Zajęcia wykorzystują ściankę wspinaczkową. Dla dzieci od 4 do 7 lat. Zapisy prowadzimy cały czas, ustalając dogodny termin.

 

 

 

Istnieje możliwość korzystania indywidualnego ze ścianki 30 minut 50 PLN.

 

 

 

Dogoterapia

 

Dogoterapia prowadzona w formie grupowych i indywidualnych zajęć.

 

Terapia i edukacja z udziałem licencjonowanego terapeuty i certyfikowanego psa "MIGDAŁ"

 

pies migdał

 

 

 

Dogoterapiato naturalna forma wspierająca przebieg rehabilitacji ruchowej i terapii poznawczej jeżeli prowadzona jest przez wyszkolonego terapeutę i prawidłowo ułożonego i przygotowanego psa. Pies –terapeuta wspomaga procesy edukacyjne, rozwoju poznawczego, zwiększając motywację dzieci do słuchania i wykonywania poleceń. Jest niezastąpiony przy terapii dzieci autystycznych.

 

Dogoterapia sprzyja:

 

Wyzwalaniu pozytywnych emocji dziecka, wyciszaniu agresji i zachowań trudnych. Wyzwala spontaniczną aktywność, redukuje nieufność i zachowania lękowe. Buduje poczucie własnej wartości, poprawia sprawność ruchową, normalizuje czucie powierzchniowe i proprioceptywne.

 

Rozwija sprawność psychoruchową i normalizuje napięcie mięśniowe, oddziałuje na zmysły (wzrok, słuch, węch, dotyk),poprawia koncentrację uwagi, sprzyja relaksacji, wyciszeniu emocji.

 

 

 

 

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

DLA DZIECI

 

ÿ       od 3 do 6 lat w CZWARTKI od gODZ.17.30-18.30

 

ÿ       od 7 do 10 lat W CZWARTKI OD GODZ. 18.40-19.30

 

 

 

Zajęcia trwają 45- 50 minut , JEDEN RAZ W TYGODNIU

 

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych, rozpoznawaniem i odczytywaniem znaczenia mowy ciała, komunikacją werbalną, dzieci, które mają trudności emocjonalne, są nadmiernie wycofane, lękowe lub nie potrafią wyhamowywać emocji, są nadaktywne, gwałtowne lub agresywne.

 

Zajęcia prowadzone w formie zabawy. Grupa liczy od 4 do 8 dzieci.

 

 

 

 

 

Celem zajęć jest:

 

  • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji rówieśniczych
  • Doskonalenie odczytywania i reagowania na komunikaty niewerbalne, :mimikę, gestykulację, mowę ciała
  • Uczenie rozumienia świata emocji, reagowania na emocje swoje i innych ludzi
  • Rozwijanie umiejętności reagowania na zmiany, w różnych sytuacjach
  • Uczenie przestrzegania norm społecznych, zasad funkcjonowania w grupie
  • Budowanie pozytywnego obrazu siebie, wzmacnianie wiary we własne siły, swoje poczucie wartości i sprawczości
  • W trakcie zabawy uczymy prawidłowo reagować na trudne sytuacje

 

Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów. Pierwsza osoba prowadzi zajęcia – odpowiada za przebieg spotkania. Do jej zadań należą: świadome realizowanie założonego scenariusza, przydzielanie ról poszczególnym uczestnikom, sygnalizowanie przechodzenia do kolejnego etapu, przekazywanie informacji zwrotnych i nazywanie trudnych zachowań uczestników.

 

Drugi prowadzący obserwuje uczestników, interweniuje w trudnych sytuacjach, proponuje np. zmianę miejsc uczestnikom, w sytuacji trudnej może odejść z jednym z uczestników na bok. Odpowiada za poczucie bezpieczeństwa uczestników, pełni funkcje wspierającą.