EEG-Biofeedback to nowa skuteczna, nieinwazyjna metoda terapeutyczna polegająca na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

 

W metodzie EEG-Biofeedback wykorzystywane jest sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym, a czynnością bioelektryczną mózgu uczestnika terapii. To forma neurorehabilitacji łącząca elementy psycho- i neurofizjoterapii.

 

W terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt, osoba poddawana terapii i terapeuta korzystają z zestawu komputerowego z dwoma monitorami. Terapeuta na swoim monitorze ma obraz fal mózgowych, a osoba trenująca obraz, grę lub film powodujący zamierzony efekt. Osoba podczas terapii ma wpływ na własną aktywność bioelektryczną mózgu. Spełniając kryteria gry, aktywność mózgu wzrasta w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a trenujący otrzymuje wzmocnienie w postaci nagrody punktowej, kiedy wzrastają niepożądane pasma, nagroda zanika. Proces uczenia się nowych, bardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych w wyniku odpowiedniej ilości indywidualnie dopasowanego treningu, rozwija się w mózgu, na zasadzie sprzężenia zwrotnego. Dzięki temu można nauczyć mózg pracować w odpowiednim zakresie fal mózgowych.

 

Metoda ta skuteczna jest w 80-95% przypadków, w zależności od stopnia dysfunkcji i zaburzeń.

 

EEG-Biofeedback można stosować u dzieci powyżej 3 r.ż i u dorosłych w każdym wieku.

 

WSKAZANIAMI DO TERAPII SĄ:

 

• Problemy i trudności szkolne

 

• Dysleksja, dysgrafia, dysortografia

 

• Zaburzenia koordynacji wzrokwo-ruchowej

 

• Zaburzenia uwagi

 

• Zaburzenia zachowania

 

• Nadmierna agresja lub zbytnia apatia

 

• Depresja

 

• Stany lękowe

 

• Natręctwa

 

• Uzależnienia

 

• Zaburzenia odżywiania

 

• Rehabilitacja po udarach i urazach

 

• ADHD, ADD

 

• Autyzm, zespół Aspergena

 

• Anoreksja, bulimia, kompulsywne jedzenie

 

• Stres