Według koncepcji Warnke, przyczyną problemów z nauką prawidłowego czytania, pisania i mówienia są trudności w automatyzacji przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego. Czytanie, pisanie i mówienie to złożone czynności umysłowe, które przebiegać mogą prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców zmysłowych w mózgu jest opóźnione, zwiększenie ilości ćwiczeń czytania i pisania nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Znacznie skuteczniejsze jest przyspieszenie procesów przetwarzania na poziomie centralnym poprzez ćwiczenia automatyzacji ośmiu funkcji podstawowych w zakresie słyszenia, widzenia i motoryki wykonywanych z pomocą urządzenia Brain-Boy® - Universal.

 

Dla kogo?

 

Metoda opracowana przez Freda Warnke przeznaczona jest do pracy z dziećmi od 6 roku życia lub osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Terapią objęte są osoby przejawiające objawy Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

 

Diagnoza

 

Procedura diagnostyczna w metodzie Warnkego składa się z 14 kroków. Każde z zadań testowych bada inną kompetencję z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki.

  

Trening

W oparciu o wynik uzyskany w procesie diagnozy, terapeuta opracowuje program treningowy dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Trening prowadzony metodą Warnkego zawiera zadania odpowiadające 14 próbom diagnostycznym. Opracowany przez Freda Warnke trening opiera się na dwóch zasadniczych filarach:

 

Automatyzacja przetwarzania słuchowego, wzrokowego i motorycznego

 

Automatyzacja koordynacji półkul mózgowych

 

Pacjent korzysta z urządzenia w Poradni pracując z terapeutą, oraz w domu. Metoda Warnkego pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Wykorzystanie metody Warnkego daje także możliwość dokładnego i systematycznego zapisywania oraz analizowania wyników treningu oraz tworzenia raportów dla rodziców i innych specjalistów pracujących z dzieckiem.

 

Teresa Zielińska- Ukończyła psychologię kliniczną na Uniwersytecie Wrocławskim, ma wieloletnie doświadczenie w diagnozie i terapii dzieci ze spektrum autyzmu.Ukończyła podstawowe szkolenie w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Posiada certyfikat diagnosty i terapeuty integracji sensorycznej.Jest neuropsychologiem certyfikowanym terapeutą metody Warnkego i EEG Biofeedbacku.Ukończyła Specjalistyczny Zaawansowany Kurs Integracji Sensorycznej Sensory Babies-Master Class Course pod kierunkiem niekwestionowanych autorytetów z zakresu rehabilitacji niemowląt metodą SI Lindsey Hardy i Emily Hills. Zajmuje się integracją sensoryczną niemowląt i wcześniaków,metodą Warnkego, EEG Biofeedback