Integracja sensoryczna jest procesem dzięki któremu mózg otrzymuje informacje ze wszystkich zmysłów, segregując, rozpoznając i integrując je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami odpowiednio reaguje.Mamy doświadczonych diagnostów i terapeutów, w tym terapeutów SI sensory babies posiadających specyficzne kwalifikacje do pracy z niemowlakami i dziećmi do 3 lat.

 

Prawidłowa integracja sensoryczna jest niezbędna do rozwoju i nauki człowieka. Zaburzenia w tym procesie prowadzą do nieprawidłowości w obrębie procesów percepcyjnych. Zaburzeniu może ulec rozwój mowy, percepcja słuchowa i wzrokowa, zdolność czytania, pisania i rozumienia, koncentracja uwagi i koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Proponujemy również zajęcia integracji sensorycznej rozszerzone o elementy integracji bilateralnej lub integrację odruchów. To szczególnie ważne przy współistnieniu zaburzeń w zakresie równowagi,koordynacji obustronnej,współpracy międzypółkulowej . Istotne jest to,że integrację bilateralną i integrację odruchów możemy stosować zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

 W terapii niezbędny jest specjalistyczny sprzęt i wykwalifikowany, certyfikowany terapeuta. Terapie SI stosuje się w procesie usprawniania osób ze spektrum autyzmu, zespołem FAS, niepełnosprawnością intelektualną, chorobami genetycznymi, chorobami neurologicznymi, ADHD, trudnościami szkolnymi, zaburzeniami zachowania, opóźnionym rozwojem mowy lub zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym

 Wśród przyczyn powstawania zaburzenia przyjmuje się przyczyny wrodzone i nabyte np. obciążenia genetyczne, choroby, leki, stres i używki u matki w okresie ciąży, urazy okołoporodowe, wcześniactwo, ciąże mnogie, ale też czynniki środowiskowe, zanieczyszczenie środowiska i czynniki emocjonalne tj. stres, traumatyczne przeżycia.

 

Zaburzenia te dotyczą nie tylko małych dzieci, są niezależne od wieku. Nie da się „wyrosnąć" z zaburzenia bez skutecznej terapii.Zaburzenia integracji sensorycznej diagnozuje się już u niemowlaków. Szczególnie u dzieci urodzonych metodą cesarskiego cięcia i wcześniaków.

 Nieprawidłowo integrowane bodźce maja wpływ na nasze całe życie, rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny.

W naszej Poradni diagnozą i terapią zajmują się wykwalifikowane, doświadczone i posiadające certyfikat osoby. 

 

 

 

·