TERAPIA RĘKI; polega na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców, dostarczaniu bodźców dotykowych, umożliwianie poznawania różnych struktur i kształtów, kształcenie umiejętności ich rozpoznawania.

 

Grafomotoryka jest specyficzną formą usprawniania ręki w zakresie umiejętności graficznych, niezbędnych w nauce pisania i rozwoju umiejętności szkolnych. Dzieci mające trudności w rysowaniu, prawidłowym trzymaniu narzędzi graficznych(ołówki, kredki, długopis) zazwyczaj bronią się przed standardowymi ćwiczeniami usprawniającymi funkcje ręki t.j. rysowanie po śladzie, wzorki, szlaczki. Znając te ograniczenia staramy się wykorzystywać interesujące dla dziecka metody pracy terapeutycznej.

 

Terapia ręki - Program zajęć obejmuje: ćwiczenia rozwijające prawidłową postawą ciała, napięcie mięśniowe i pracę całej kończyny górnej wraz z obręczą barkową, a w kolejnych etapach ćwiczenia przygotowujące dłoń do wykonywania precyzyjnych ruchów. Podczas zajęć doskonalimy motorykę małą, sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową, funkcje wzrokowe oraz koncentrację uwagi.