Tyflopedagog prowadzi terapię widzenia dla dzieci i dorosłych. Prowadzi ich rehabilitację i pomaga w rozwoju poznawczym i edukacji. Warto zasięgnąć jego porady przy większych wadach wzroku, astygmatyzmie, ukrytym zezie, słabej ostrości, ograniczonym polu widzenia, oraz we wszystkich sytuacjach gdy mamy podejrzenie zaburzonej percepcji wzrokowej. W naszej Poradni zaburzeniami widzenia zajmuje się mgr  Maria Tobera.

 Maria Tobera, pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog), absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (2012), aktualnie studentka psychologii klinicznej (od 2014). Terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki. Ukończyła również podstawowe szkolenie w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania. Posiada udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, wzrokową, mózgowym porażeniem dziecięcym oraz narażonymi na wykluczenie społeczne. Pracowała również jako terapeuta zajęciowy osób dorosłych. Interesuje się literaturą piękną, sztukami plastycznymi i rękodziełem.