Termin nerwica coraz częściej zastępowany jest terminem „zaburzenia lękowe”. Podstawowym objawem zaburzeń nerwicowych jest lęk i towarzyszące mu dolegliwości somatyczne. Objawy te mogą dotyczyć jednego lub wielu organów. Zwykle dotyczą kręgosłupa, głowy, serca, żołądka lub gardła. Mogą do złudzenia przypominać charakterystyczne symptomy sugerujące np.zawał. Po przeprowadzeniu badań nie stwierdza się zmian organicznych. Niektóre spośród tych reakcji stanowią naturalne mechanizmy obronne organizmu przed nadmiernym stresem.

Rodzaje zaburzeń lękowych:

  • Zaburzenia uogólnione, mające charakter chroniczny, mogą trwać przez wiele miesięcy. Osoba doznająca tych zaburzeń cierpi naprawdę, odczuwa obawy i niepokój o problemy dnia codziennego, często o własne zdrowie i życie, przeżywa wszystko w sposób nadmierny. Każda sytuacja, każde wydarzenia może stać się powodem do niepokoju.
  • Lęk paniczny, napadowy, pojawiający się nagle, bez wyraźnej, wydawałoby się przyczyny, trudny do opanowania. Trwa kilka minut, jest bardzo gwałtowny, osoba doświadczająca tego stanu nie myśli i nie działa racjonalnie, trudno do niej dotrzeć.

W Polsce szacuje się, że na zaburzenia lękowe cierpi około 25% osób, kobiety chorują trzy razy częściej niż mężczyźni.

Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia indywidualna i grupowa, oraz EEG-biofeedback.My proponujemy również masaże antydepresyjne i antystresowe, oraz specjalistyczne terapie integracji odruchów posturalnych i dynamicznych.Koniecznie to sprawdź!